ANARHIZAM - SOCIJALNE TEORIJE - ISTORIJA

A Dedalus Classics, Ideal Commonwealths 12€
A.Z. Manfred - Napoleon Bonaparta 24e
Abadinsky Howard, Organized Crime 20€
Adler Alfred, Poznavanje čoveka 10e
Aćin Jovica - Poetika krivotvorenja 8e
Adamič Luis, Dinamit 16e
Adorno Theodor - Filozofsko-sociološki eseji o književnosti 16e
Adorno-Horkhejmer, Sociološke studije 10€
Agamben Giorgio, Homo sacer: Suverena moć i goli život 8€
Agamben Đorđo - Otvoreno 6e
Aleksandrov Viktor, Mafija podzemlje sveta 4€
Alister Luj - Elementi samokritike 6€
Althusser Louis, Balibar Etienne - Kako čitati capital 16e
Althaus Horst - Fridrih Niče 30€
Anderson Benedikt - Nacija, zamišljena jedinica 6€
Andy Merrifield, Guy Debord 10€
Anđelković Branislava (priredila), Uvod u Feminističke teorije slike 10€
Anđelković Branka, Serbia Between the Past and the Future 8€
Anidžar Gil, Jevrejin, Arapin: Istorija neprijatelja 10€
Aranđelović Jovan, Dijalektička racionalnost 16€
Arendt Hannah - The life of the mind/vol.2-Willing 24e
Arendt Hannah, The Origins of Totalitarianism 16€
Arent Hana, O revoluciji 20e
Aristotel - Opesničkoj umetnosti 4e
Art Dossier: Kina 1949-2009. Up and Underground 24€
Artman Florens, Milošević dijagonala laufera 10€
Asad Talal, Formacije sekularnog 10€
Asman Jan - Monoteizam I jezik nasilja 3e
Asun Pol - Loran, Lakan 5€
Attali Jacques, Kratka povijest budućnosti 16e
Atali Žak, Buka 10e
Babić Jovan, Kant i Scheler 4€
Badock C.R. - The Psychoanalysis of culture 24e
Bakunjin M/ Kropotkin P., Manifest Slavenima/ Omladini 8€
Bakunjin Mihail, Ispovijed 10€
Baletić Milovan, Povratak židova u zemlju izraelovu 16€
Balibar Etienne, Nasilje i civilnost 8€
Barać Verica (edited by), Corruption, Power, State (part III) 8€
Baran Paul A. and Sweezy Paul M., Monopolni kapital 12€
Barclay Harold, Narod bez vlade 12€
Barkli Džordž, Rasparava o principima... 8e
Barčet Vilfred - Pobede Vijetnama 10e
Barness H. E., Uvod u istoriju Sociologije (I, II) 36€
Barnet J. Richard i Müller Ronald E., Globalni zahvat 24€
Barnet Richard i Müller Ronald, Globalni zahvat: moć multinacionalnih korporacija 12€
Baroha Hulio Karo, Veštice i njihov svet (I, II) 12€
Bart Rolan, Fragmenti ljubavnog govora 6€
Bart Rolan, Lekcija 3€
Bart Rolan, Retorika Starih: Elementi semiologije 6€
Bart Rolan, Sad, Furije, Lojola 8€
Barthes Roland, Essais critiques 12€
Barthes Roland, Incidents 12€
Barthes Roland, Le degree zero de l,ecriture 10€
Barthes Roland, Lecon 6€
Barthes Roland, Mythologies 12€
Bašlar Gaston, Voda i snovi 8€
Bašlar Gaston, Zemlja i sanjarije o počinku 12€
Bašlar Gaston, Zemlja i sanjarije volje 12€
Bataille Georges, Divine Filth 12€
Bataille Georges, Guilty 24€
Bataille Georges, Inner Experience 24€
Bataille Georges, My Mother, Madame Edwarda and The Dead Man 16€
Bataille Georges, On Nietzsche 16€
Bataille Georges, Story of the Eye 8€
Bataj Žorž, Zgodba o očesu 8€
Bateson F.W. - Essays in critical dissent 16e
Batler Džudit, Tela koja nešto znače 8€
Baudrillard Jean, America 16€
Baudrillard Jean, Cool Memories III 1991-95 16€
Baudrillard Jean, Cool Memories IV 1995-00 16€
Baudrillard Jean, Fatal Strategies 16€
Baudrillard Jean, Paroxysm 16€
Baudrillard Jean, The Evil Demon of Images 8€
Baudrillard Jean, The Intelligence of Evil or the Lucidity Pact 8€
Baudrillard Jean, The Perfect Crime 16€
Baudrillard Jean, The Revenge of the Crystal 16€
Baudrillard Jean, The Transparency of Evil 16€
Baudrillard Jean, Utopia Deferred 24€
Bauman Zigmunt, Kultura i društvo 6€
Baumgarten Aleksander, Filozofske meditacije o nekim aspektima pesničkog dela 8€
Beastide Roger - Umjetnost i društvo 10e
Beck Julijan, Život teatra 16e
Bej Hakim, Turisti i Teroristi 8€
Bejdžent M., Li R., Linkoln H., Sveta krv, sveti Gral 12€
Belančić Milorad, Evropa na Balkanu 6€
Belančić Milorad, Postmodernistička zebnja 5€
Belden Džon, Kina potresa svet 6€
Bell A. Linda, Rethinking ethics in the midst of violence 6€
Ben Gotfrid, Dvostruki život 4€
Benjamin Valter, O hašišu 4€
Benjamin Walter, Illuminations 16€
Benjamin Walter, On Hashish 8€
Benjamin Walter, The Story of a Friendship 16€
Berg Trond, Niče i moderna 15e
Berger-Kelner, Sociologija u novom ključu 8e
Bergson Anri - O smijehu 5e
Bergson Anri, Stvaralačka evolucija 16€
Berkman Alexander, Prison Memois of an Anarchist 16€
Betelhajm Bruno, Simboličke rane 4€
Bey Hakim, Millennium 10€
Bilefeld Ulrih, Stranci: Prijatelji ili neprijatelji 6€
Bilwet Agentur, Arhiv Medija 8€
Biro Mikloš, Samoubistvo - psihologija i psihopatologija 4€
Bjorneboe Jens Trenutak slobode, 12e
Blagojević Slobodan - Poezija, mistika, povijest 6e
Blakemore/Greenfield - Mindwaves 32e
Blanchot Maurice - L, entretien infini 20e
Bloh Ernst, Marksove teze o Fojerbahu 4€
Blumenfeld Yorick, 2099: A Eutopia 8€
Bock Carl, Temples and Elephants 8€
Bogdanović Dušan, Kovačević-Vučo Biljana, Institutions abused: Who Was Who in Serbia 1987-2000 10€
Bohr Niels, Atomska fizika i ljudsko znanje 6€
Bojanović Kristina (priredila), Slike mišljenja Žila Deleza - zbornik radova 20€
Booth Wayne - A rhetoric of irony 12e
Borstin Dž. Danijel, Svet otkrića 8€
Borstin Dž. Danijel, Svet traganja 12€
Bošković Aleksandar, Mit, ideologija, politika 6e
Botomor Tomas, Elite i društvo 4€
Botomor Tomas, Sociologija kao društvena nauka 8e
Bradbury,McFarlane - Modernism 10e
Brazil Pet vekova postojanja (1500-2000) 8€
Brdar Milan, Totalitet i pozitivizam 6€
Bri Mihael i Šper Kristof, Šta je socijalizam? 10€
Brodel Fernan, Mediteran 5€
Bronowski Jacob, Osjećaj budućnosti 12€
Brooks Cleanth - The hidden god 6e
Buber Martin, The Prophetic Faith 8€
Büchner Georg, Hesenski glasnik 8€
Buden Boris, Kaptolski kolodvor 8€
Bugarski Ranko - Jezici 5e
Bugarski Ranko, Jezik u društvu 6e
Bullow N. Brenden, Opet jaše Ku-Klux-Klan 8€
Burdije Pjer - Pravila umetnosti 12e
Burdije Pjer, Predavanje o predavanju 3€
Burke Kenneth - Counter - statement 12e
Burke Kenneth - Permanence and change 12e
Burke Kenneth - Terms for order 12e
Burke Kenneth - The Philosophy of literary form 6e
Burnett Graham, Permakultura: Vodič za početnike 4€
Carter Bill, Fools Rush In 4€
Cassirer Ernst - The Logic of the humanities 10e
Cassirer Ernst - An essay on man 16e
Castillo del Diaz Bernal, The Discovery and Conquest of Mexico 12€
Cerović Stanko, U kandžama humanista 4€
Chappell Vere Claiborne, The Philosophy of Mind 8€
Chiaromonte Nicola - The Paradox of history 12e
Chomsky Noam - Reflections on language 16e
Chomsky Noam - Rules and representations 24e
Chomsky Noam, Mediji, propaganda i sistem 5€
Chomsky Noam, Necessary Illusions 12€
Ciceron Marko Tulije, Filozofski spisi 12€
Claude Lévi-Strauss, Divlja misao 10€
Claude Lévi-Strauss, Strukturalna antropologija 12€
Cleyre Voltairine de, Direktna akcija 8€
Craig David - The Real foundations 10e
Critica Art Ensemble, Molekularna invazija i drugi projekti taktičkih medija 8€
Crni Jastreb, Autobiografija 4€
Crni Los Priča: Životna priča svetog čoveka Oglala Sijuksa 4€
Crowcroft Andrew, Razumijevanje ludila 12€
Čakardić Ankica, Suverenitet potreba 1€
Čalić Eduard, Hitlerova provokacija: Paljenje Reichstaga 10€

Čekić Jovan - Istrošenost Evrope 4e
Čolović Ivan, Bordel ratnika 6€
Čomski Noam, Godina 501: Konkvista se nastavlja 6€
Čomski, Fuko - O ljudskoj prirodi 4e
Daglas Meri, Kako institucije misle 6€
Daglas Meri, Prirodni simboli 6€
Dahrendorf Ralf, Homo sociologicus 8e
Dajk Ven M. Džon, Severnovijetnamska strategija preživljavanja 10€
David Orel, Potčinjena misao 6e
De Bovoar Simon, Drugi pol 24e
De Bovoar Simon, Starost 1-2 24e
De Boavoar Simon, Svođenje računa 8e
De Sankis Frančesko, Kritički eseji 8€
De Šarden Pjer Tejar, Fenomen čoveka 12€
De Vaka Kabesa, Brodolom 4€
De Rougemont, Mitovi o ljubavi 8e
Debord Guy, Complete Cinematic Works: Scripts, Stills, Documents 24€
Debray Regis, Che's Guerrilla War 5€
Dedijer Vladimir - Sarajevo 1914 16e
Dejzings Ger, Religija i identitet na kosovu 6€
Deleuze Gilles - Difference et repetition 24e
Delez Žil - Pregovori 6e
Delez Žil, Razlika I ponavljanje 24e
Delez, Gatari - Kafka 6e
Delo (Mesečni časopis) Maj-Avgust 1992 8€
Derida Žak - Sila Zakona 8e
Deset godina protiv: Građani srbije u borbi za demokratiju i otvoreno društvo 12€
Dettmeijer Diederik - Max Stirner 24e
Deutscher Isaac, Stalin: A Political Biography 12€
Deutscher Isac, Staljin/politi;ka biografija 16e
Didro Deni, Fatalista Žak 4€
Didije Eribon, Mi[el Fuko, biografija 24e
Diltaj Vilhelm, Zasnivanje duhovnih nauka 8€
Doe Jane, Anarhistička farma 6€
Dokins Ričard, Sebični gen 8e
Druga Srbija - Deset godina posle: 1992-2002 8€
Dubil Helmut i Mockin Gabriel (priredili), Manje zlo 10€
Dubil Helmut i Mockin Gabriel, Manje zlo: Moralni pristupi praksama genocida 8€
Duncombe Stephen, Cultural Resistance Reader 36€
Dučke-Vilke, Sovjetski savez, Solženjicin i zapadna levica 16e
Džekobi Rasel, Kraj utopije 8€
Džon R. Lempi, Jugoslavija kao istorija: Bila jednom jedna zemlja 12€
Džon Šoter, Predstave o čoveku u psihologiji 4€
Džonson A. Robert, On - razumevanje psihologije muževnosti 2€
Džouns Stiven - Virtuelna kultura 10e
Đilas Milovan - Nesavršeno društvo 8e
Đilas Milovan - Nova klasa 6e
Đoković Milorad, Anarhizam 4€
Đorđević Mirko, Kišobran patrijarha Pavla 6€
Đurić Mihajlo, Sociologija Maksa Vebera 8e
Eco Umberto - Faith in Fakes 24e
Edelston Toulmin Stephen, Istraživanje o mestu razuma u etici 10€
Ehrmann Jacques - Structuralism 8e
Eko-Karijer, Ne nadajte se da ćete se rešiti knjiga 8e
Eliasoph Nina, Avoiding Politics: How Americans Produce Apathy in Everyday Life 24€
Ellis John, Gerila kroz stoleće 16e
Elleinstein Jean, Marx: Život i djelo 16€
Ellul Jacques, Anarhija i kršćanstvo 10€
Elster Jon, Svođenje računa: Tranziciona pravda u istorijskoj perspektivi 8€
Encensberger Hans - Nemačka, Nemačka, iymeđu ostalog 8e
Engels Fridrih i Marks Karl, Sveta porodica 4€
Engels Friedrich, Dijalektika prirode 4€
Enright D.J. - The Alluring problem 20e
Enzensberger Magnus Hans, Kratko ljeto Anarhije 14€
Eriksen Tomas, Tiranija trenutka 5e
Etiambl, Poznajemo li Kinu 5€
Evola Julius, Pobuna protiv mod. sveta 8e
Evola Jukius, Metafiyika seksa 7e
Fajf Nikolas (priredio), Prizori ulice 12€
Fassbinder R.W., Anarhija u Bavarskoj 10€
Fjamengo Ante, Sen Simon i Avgust Komte 12e
Fink Eugen, Uvod u filozofiju 4€
Fischer Louis, Lenjinov život (I,II) 36€
Fisk Džon - Popularna kultura 8e
Flaker Aleksandar - Stilske formacije 6e
Ford L. Frenklin, Evropa u doba revolucije 1780-1830 10€
Fragmenti Elejaca: Parmenid, Zenon, Melis 6€
Frank Tomas - Osvajanje kula 10e
Franklin Benjamin, Autobiografija 6€
Freeman Christopher i Jahoda Marie, Budućnost svijeta 12€
Friedman Milton, Kapitaliyam i sloboda 4e
Frojnd Žilijen, Avanture zapada 2€
From Erih, Bekstvo od slobode 6€
From Erih, Komplet (I-XII) 136€
From Erih, Misija Sigmunda Frojda 2€
From Erih, Revolucija nade 6€
Frye Northrop - Anatomy of criticism 10e
Frye Northrop - The Well-Tempered Critic 8e
Frye Northrope - Spiritus Mundi 24e
Fuko Mišel - Istorija ludila u doba klasicizma 28e
Fuko Mišel - Nadzirati I kažnjavati 16e
Fuko Mišel - Predavanja 6e
Fuko Mišel, Psihijatrijska moć 10€
Fuko Mišel, Volja za znanjem 6€
Gadafi Moamer - Zelena knjiga 5e
Gadamer Hans Georg, Pohvala Teoriji 5€
Galbraith J.K., The Economics of Innocent Fraud 4€
Galvano Dela Volpe - Istorija ukusa 5e
Garen Euđenio, Kultura renesanse 8e
Garet Pat, Bili Kid: Istinita povest 4€
Gaset Hoze Ortega - Pobuna masa 6e
Gašparović Darko, Kamov, Apsurd, anarhija, groteska 8€
Gehlen Arnold - Čovjek 10e
General ]ap, Oslobodila;ki ratovi 8e
Gligorov Vladimir, Socijalistički žanr 6e
Gidens Entoni - Posledice modernosti 6e
Gika Matila, Filozofija i mistika brojeva 8€
Gilmor S. Vilijam, Prljavi novac 8€
Giro Pjer - Semiologija 5e
Glišić Ivan, Deca starog Bakunjina: Slobodarskom svetu Antologija alternativne poezije 4€
Glišić Ivan, Dogfucker 5€
Glišić Ivan, Krleža protiv Krleže 2€
Glišić Ivan, Moje druženje sa Lorensom 2€
Glišić Ivan, Mozak u tegli 2€
Glišić Ivan, Rockin and Roll Warriors 8€
Glišić Ivan, The White Rats Club 2€
Globočnik Martina, Ljudi iz televizora 4€
GLP, Razgovori o anarhizmu 6€
Goati Vladimir, Politička sociologija 12e
Goldman Emma, Anarhizam i drugi ogledi 12€
Goleman Danijel, Emocionalna inteligencija 10e
Goldman Emma, Living My Life 16€
Golubović Zagorka, Čovek i njegov svet 10€
Golubović Zagorka, Antropološki portreti 8e
Golubović Zagorka, Stranputice demokratizacije u postsocijalizmu 8€
Goodman Paul, Crna zastava anarhizma 8€
Gorjup Mitja, Kineski dnevnik 8€
Goropadni Eros, ogledi o erotizmu 8e
Gorz Andre, ekologija i politika 8e
Gramsci Antonio, Prison Notebooks 16€
Gramši Antonio - Problemi Revolucije 6e
Gramši Antonio, Filozofija istorije i politike 20€
Gray John, False Dawn: The Delusions of Global Capitalism 8€
Greg Vernon, Ljudsko pamćenje 4€
Grlić Danko, Zašto 6e
Grossmann Henryk, Zakon akumulacije i sloma kapitalističkog sistema 10€
Grupa autora, Izgubljeni u tranziciji 8€
Grupa autora, Kriza, odgovori, levica 8€
Grupa autora, Marksistička filozofija XX veka 10€
Gruša Jirzi - Franc Kafka of Prague 10e
Grupa autora, Tajne operacije ruskih specijalnih službi od IX do XXI veka 6€
Gržinić Marina, Avangarda i politika: istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu 8€
Guattari Félix, Soft Subversions 16€
Guenon Rene, Kriza modernog svijeta 16e
Guerin Daniel, No Gods no Masters 24€
Gurguris Statis, Sanjana nacija 10€
Habermas Jirgen, Postmetafizičko mišljenje 10€
Habermas Jirgen, Javno mnjenje 10e
Hadžić Miroslav, Potraga za bezbednošću - slučaj Srbija 6€
Hajdeger Martin - Poljski put-Opuštenost 4e
Hajdeger Martin, Platonov nauk o istini 4€
Hajzenberg Verner, Fizika i metafizika 8€
Hajke Karge, Sećanje u kamenu8e
Hale John, The Civilization of Europe in the Renaissance 24€
Halet Kar Edvard, Šta je istorija? 4€
Hamilton-Medison-Džej, Federalistički spisi 8e
Hamburger Kate - Istina i estetska istina 8e
Harding Luk, Dosije Snouden 5e
Hardt Michael i Negri Antonio, Mnoštvo 12€
Harre Rom - Personal Being 20e
Harry Lindgren, Recreational Problems in Geometric Dissections 4€
Hauser Arnold - Filozofija povjesti umjetnosti 8e
Hawkes Terence - Structuralism and semiotics 8e
Heffermehl Fredrik (urednik), Mir je moguć 8€
Hegel Fridrih, Filosofijska propedeutika 4€
Hegel Fridrih, Nauka logike 2 10€
Hegel Fridrih, Nauka logike 3 10€
Hegel Fridrih, Enciklopedija filozofijskih znanosti 20e
Helderlin Fridrih, Nacrti iz poetike 6€
Heler Agneš, Vrednosti i potrebe 6€
Hejvud Endru, Političke ideologije 12e
Hemming John, Red Gold 8€
Hennis Wilhelm, Politika i praktična filozofija 5€
Herder Johan Gotfrid - Ideje za filozofiju povesti čovečanstva 20e
Hider Nik, Radikalne perspektive u psihologiji 4€
Hilman Džejms, Kod duše 24€
Hirsch E.D. - The Aims of interpretation 10e
Hirš E.D. , Načela tumačenja 8€
Hitler Adolf, Mein Kampf 24€
Holms Brajan - Hijeroglifi budućnoati 12e
Hook Sidney (edited by), Determinism and Freedom 6€
Horvat Srećko - Protiv političke korektnosti 6e
Horvat Srećko, Znakovi postmodernog grada 10€
Humbolt Vilhelm fon, Ideje za pokušaj određivanja granica delotvornosti države 4€
Humbolt Vilhelm, Uvod u delo o kavi jeziku i drugi ogledi 8€
Huserl Edmond - Filozofija kao stroga nauka 5e
Hutcheon Linda, The Politics of Postmodernism 6€
Ignjatijef Majkl, Virtualni rat 5€
Ili Džef, Kovanje demokratije 16€
Ilič Ivan - Dole škole 5e
Ilič Ivan, Medicinska nemezis 6e
Imperator Julijan, Izabrani spisi 6€
Imam Homeini , Islamska vlast 8e
In search of literary theory - edited by Morton Bloomfield 16e
Ingarden Roman, Doživljaj, umetničkog dela i vrednosti 8€
Ingarden Roman, Ontologija umetnosti 8€
Ivanova Radost, Zbogom dinosauri, dobrodošli krokodili 4€
Iveković Ivan i Grličkov Aleksandar, Afrika i socijalizam 16€
Jackson Geoffrey, Surviving the Long Night 8€
Jadžić,Maljković,Veselinović - Kriza,Odgovori,Levica 10e
Jakobson Roman, Lingvistika i poetika 6€
Jakovljev N. Aleksandar, U vrtlogu sećanja (I, II) 12€
Jakšić Božidar, Svest socijalnog protesta 6e
Jameson Frederic, U tamnici jezika 8€
Jan Patočka, Evropa i postevropsko doba 5€
Janić Zoran, Tišina u Aberdarevoj 8€
Jaspers Karl, Filozofija egzistencije 6€
Jaspers Karl, Pitanje krivice 4€
Jaspers Karl/Anaksimander/Heraklit/Parmenid/Plotin/Anselmo/Laoce/Nagarđuna 10€
Jejts Franses - Veština pamćenja 24e
Jervis Giovanni, Kritićki priručnik psihijatrija 12€
Ji Pu, Bio sam kineski car 12€
Jodl Fridrih, Istorija etika 32e
Johnson A. Robert, On - Ona 2€
Jorges Arthur, Čovjek i njegova bolest 4€
Jošt Marijan i Koks Tomas, Tehnologija Samouništenja 8€
Jung K.G., Psihološki tipovi 16e
Kadava Eduardo, Reči svetlosti 8€
Kaldor Meri, Novi i stari ratovi 8€
Kampanela Tomazo, Grad sunca 4€
Kamuf Pegi, Univerzitet u dekonstrukciji ili podela književnosti 10€
Kangrga Milan, Smisao povijesnog 6e
Kandido-Jakšić Maja, Polnost i politika 6€
Kanetti Elias, Masa i moć 24€
Kaplan Robert, Balkanski duhovi 10€
Kapušćinjski Rišard, Lapidarijum 6€
Kapušćinski Rišard, Šahinšah 6e
Kapišćinski Rišard, Imperija 8e
Karahasan Dževad, Dnevnik selidbe 5€
Karahasan Dževad, Dosadna razmatranja 6€
Kasirer Ernst, Filozofija simboličkih oblika (I-III) 36€
Kastorijadis Kornelijus, Uspon beznačajnosti 6€
Katel Rejmond, Naučna analiza ličnosti 16€
Kayser Wolfgang - The Grotesque 24e
Kecmanović Dušan, Društveni korijeni psihijatrije 6€
Kempf Perić Bosiljka, Susreti i razgovori 4€
Kettler David and Meja Volker, Karl Mannheim and The Crisis of Liberalism 32€
Kiernan Ben, The Pol Pot Regime 8€
Kissinger Henry, Memoari (I, II) 48€
Kjerkegor Seren, Filozofske mrvice 4€
Kjerkegor Seren, Strah i drhtanje 10e
Klark Robert, Špijuni gledaju s neba 4€
Klastr Pjer, Hronika o Gvajaki indijancima 10e
Klastr Pjer,Arheologija nasilja 5e
Klein Naomi, No logo 4€
Kloskovska Antonjina, Masovna kultura 10e
Knight Jack i Sened Itai (edited by), Explaining Social Institutions 12€
Koen Džošua, Za ljubav domovine 5e
Koestler Arthur, Arrival and Departure 8€
Koestler Arthur, Dialogue with Death 8€
Koestler Arthur, Janus: Summing Up 16€
Koestler Arthur, The Ghost in the Machine 16 €
Koestler Arthur, The Invisible Writing 10€
Kofin Tristram, Strast jastrebova 4€
Kok Hal, Šta je demokratija? 6€
Kolakovski Lešek, Filozofija pozitivizma 6€
Kolakovski Lešek - Mini predavanja 4e
Kolakovski Lešek, Filozofski eseji 8€
Kolaković Juraj, Historija novovjekovnih političkih teorija 1-2 24e
Komel Dean, Identità e mediazione 6€
Konrad Đerđ, Identitet i histerija 5€
Konrad Đerđ, Na pupku Evrope 10€
Korbalis Majkl / Delovi uma 5e
Korš Karl, Karl Marks 6€
Korš Karl, Materijalističko shvatanje istorije 6€
Kosik Karel - Dijalektika konkretnog 10e
Kosik Karel, Dijalektika krize 6e
Kovač Mirko, Bodež u srcu 5€
Kožev Aleksandar, Kant 6€
Kraljević Vanja, Antonio Gramši - život i delo 8€
Kraus Chris and Lotringer Sylvere (edited by), Hatred of Capitalism 24€
Krešić Andrija, Kritika kulta ličnosti 4€
Krleža Miroslav, 99 varijacija 8e
Kristl Vlado, Sekundarni filmovi 12e
Kristeva Julia - Moći užasa 16e
Kristeva Julija - Ljubavne Povesti 10e
Kritika klerikalizacije Srbije 5€
Krleža Miroslav - Evropa Danas 6e
Kropotkin Petar, Anarhija 36€
Kropotkin Petar, Anarhizam i Moral 12€
Kropotkin Petar, Etika 24€
Kropotkin Petar, Russian Literature: Ideals and Realities 16€
Kropotkin Peter, Anarchism 16€
Kultura - Jezik i društvo 8e
Kuvačić Ivan, Znanost I društvo 8e
Laing R., Glas iskustva 24€
Laing R, Podeljeno ja, politika doživljaja 10e
Laqueur Walter, Voice of Terror 24€
Lasić Stanko, Hermeneutika individualnosti i ontološki strukturalizam 6€
Lask Emil, Filozofija prava i kraći spisi 8€
Laš Kristofer - Pobuna elita I izdaja demokratije 8e
Latour Bruno, Nikada nismo bili moderni 10€
Laurent Frederic, Crni orkestar 10€
Lausch Erwin, Manipuliranje mozgom 10€
Laš Kristifor, Pobuna elita 8e
Lauter Miler Volfgang, Dijalektika ideja Dostojevskog 4€
Lazić Radoslav, Estetika lutkarstva 6€
Le Bon Gustav, Psihologija gomile 10e
Le Brun Annie, Previše zbilje 15e
Lefebvre Henri, Critique of everyday Life (Vol. II) 16€
Lefevr Anri - Prilog estetici 6e
Leroa Guran Andre, Religije prethistorije 5€
Lessig Lawrence, Kôd i drugi zakoni kiberprostora 10€
Lettie J Austin; Lewis H Fenderson; Sophia P Nelson (edited by), The Black Man and the Promise of America 4€
Levi Strauss Claude, Totemism 8€
Lévinas Emmanuel, Smrt in čas 5€
Lewis Norman, A Dragon Apparent 8€
Lič Edmund - Klod Levi Stros 5e
Liotar Žan-Fransoa, Fenomenologija 6€
Longfelou V. Henri, Pesma o Hijavati 4€
Longo Luiđi i Salinari Karlo, Između reakcije i revolucije (I) 12€
Loven Aleksandar, Bioenergetika 6€
Lukač Đerđ, Današnji značaj kritičkog realizma 6€
Lukač Đerđ, Istorijski roman 8€
Lukač Đerđ, Ogledi o realizmu 4€
Lukač Đerđ, Teorija romana 8€
Lukić Radomir, Formalizam u sociologiji 12e
Lusi-Smit Edvard, Pirati 10€
Magnus Hans Enzensberger, Izgledi za građanski rat 4€
Mahl George - Psychological conflict and defense 16e
Malaparte Kurcio - Tehnika državnog udara 6e
Making things public - Atmospheres of democracy 80e
Makluan Maršal - Poznavanje opštila-čovekovih produžetaka 12e
Makluan Maršal, Poznavanje opstila-čovekovih produžetaka €
Malinovski Branislav, Naučna teorija kulture 10€
Maliqi Shkelzen, Kosova: Separate Worlds 6€
Malraux André, The Temptation of the West 8€
Malro Andre, Uže i miševi 8€
Mamford Luis, Kultura gradova 18€
Mamford Luis, Priča o utopijama 6€
Mann Edward, Orgone, Reich and Eros 32€
Mannheim Karl, Ideologija i utopija 20€
Manji Irashad, Allah, sloboda i ljubav 8€
Mao Ce Tung, Kineska Revolucija 6€
Marcuse Herbert - Counter-revolution and revolt 8e
Marcuse Herbert, Jednodimenzionalni čovek 16e
Marcuse Herbert, Negations 16e
Marcuse Herbert, One-Dimensional Man 8€
Markuze Herbert - Kontrarevolucija i Revolt 5e
Marel Hajvel, Čovek i mašine 4€
Marković Miroslav, Filozofija Heraklita mračnog 6€
Marković Svetozar, Srpske obmane i Srbija na istoku 4€
Marković Luka, Klasna borba i koncepcije razvoja 10e
Marks Karl, Kapital (I-V) 20€
Markus Grejl - Tragovi karmina 16e
Markuze Herbert, Prilozi za fenomenologiju istorijskog materijalizma 8€
Markuze Herbert, Sovjetski Marksizam 12€
Markuze Herbert, Um i Revolucija 16€
Maslov Abraham, Motivacija i ličnost 10e
Mastnak Tomaž, Evropa: Istorija političkog pojma 6€
Matik Wendy-O, Redefiniranje naših odnosa 4€
Mayer Hans, Autsajderi 24€
McCarthy Mary - Vijetnam 8e
McLuhan Marshall - The Medium is the massage 8e
McLuhan Marshall and Fiore Quentin, War and Peace in the Global Village 8€
McLuhan Marshall, On 16€
McLuhan Marshall, Understanding media 16€
McLuhan Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man 8€
Medavar Peter i Medavar Džin, Nauka o životu 6€
Medenica Vladimir - Odrazi u srebrnom ogledalu 6e
Mekintajer Alaster, Traganje za vrlinom 6€
MekKvilan Martin, Tekstualni aktivizam 10€
MekKvejl Denis, Stari kontinent - novi mediji 8e
Mendelson Kurt, Traganje za apsolutnom nulom 12€
Menna Filiberto - Proricanje estetskog društva 6e
Merlo-Ponti Moris, Oko i duh 10€
Merlo-Ponti Moris - Fenomenologija percepcije 20e
Merton Robert K., Introduction to Sociology 10€
Mestr de Žozef, Spisi o Revoluciji 6€
Meyer Leonard - Music, the arts, and ideas 12e
Mičel Alan, Muke Svetskog mora 6€
Mid Margaret, Pol i temperament 8€
Mid Margaret, Sazrevanje na Samoi 8€
Mihalkov Nikita - Pravo i pravda 5e
Mikecin Vjekoslav, Rušenje dogme 8e
Mikić Radivoje - Postupak karnevalizacije 10e
Milašinović Radomir, Teror slobode: Lice i naličje diplomatije 8€
Milošević Nikola, Ideologija, psihologija i stvaralaštvo 8e
Miller D.C. i Form V.H., Industrijska sociologija 24€
Mills Wright C., Bijeli ovratnik 6€
Milović Miroslav, Refleksivni argument: O mogućnosti filozofije komunikacije 4€
Mils Rajt, Znanje i moć 10€
Miočinović Mirjana, Nemoć očiglednog 5€
Mirić Milan, Rezervati 6e
Miščević Nenad, Filozofija jezika 12€
Miščević Nenad, Govor drugoga 4€
Mitford Džesika, Američki način umiranja 8e
Močarski Kažimjež, Razgovor za Dželatom 6€
Močnik Rastko - 3 teorije 8e
Močnik Rastko, Alterkacije 6e
Modre John, I Am Not A Man, I Am Dynamite! 16€
Mor Tomas, Utopija 4€
Morin Edgar - La Methode 16e
Morin Edgar, Kako misliti evropu 10€
Morin Edgar, Izgzbljena paradigma 20e
Morris Mary, Wall to Wall 8€
Morris William, Vijesti iz Nigdine 12€
Mos Džordž, Istorija rasizma u Evropi 10€
Motik Bruno; Šimleša Dražen, Zeleni alati za održivu revoluciju 10€
Mur Tomas, Mračni eros - promišljanje sadizma 10€
Musić Goran - Radnička Klasa Srbije U Tranziciji 1988-2013 8e
Nabhan Paul Gary, Neki to vole ljuće 12€
Nabokov Peter, Native American Testimony 8€
Nake Vidal Pjer, Grčka demokracija u historiji 6€
Narkomanije mladih 6e
Neale Jonathan, A People's History of the Vietnam War 4€
Nebojša Popov (priredio), Radno mesto pod suncem - Radničke borbe u Srbiji 8€
Nenadović Aleksandar, Sećanja i komentari 6e
Nenezić Zoran, Masoni u Jugoslaviji 32e
Neziraj Jeton, Speckled Blue Eye 5€
Niče Fridrih, Ecce Homo 4€
Niče Fridrih, O koristi i šteti istorije za život 4€
Fridrih, Rođenje tragedije 4€
Niče Fridrih, Šopenhauer kao vaspitač 4€
Nietzsche Friedrich, Beyond Good and Evil 4€
Nietzsche Friedrich, Human, All too Human 8€
Nietzsche Friedrich, On the Genealogy of Morals/Ecce Homo 8€
Nietzsche Friedrich, The Birth of tragedy and the Case of Wagner 4€
Nietzsche Friedrich, Thus Spake Zarathustra 8€
Nietzsche Friedrich, Twilight of the idols/The Anti-Christ 4€
Nil. S. Aleksandar, Slobodna deca Samerhila 4€
Nusbaum K. Marta i Koen Džošua, Za ljubav domovine 5€
Noris Kristofer, Dekonstrukcija 5e
Ohijesa Istman Čarls, Duh indijanaca 4€
Ohijesa Istman Čarls, Indijanski junaci i velike poglavice 4€
Onfray Michel, Magnetizam sunčevih prekretnica 8€
Openhajmer Robert, Nauka i zdrav razum 4€
Operacija: Grad - Priručnik za život u neoliberalnoj stvarnosti 16€
Oppenheimer Martin, The Urban Guerrilla 8€
Osovski Stanislav, Klasna struktura u društvenoj svijesti 8e
Paić Žarko, Postmoderna igra svijeta 6€
Pakard Vans, Industrija svesti: skriveni ubeđivači 6€
Palavršić Joško, Gerila na asfaltu, 1-2 24e
Pandeya.RS. Indijska filozofija jezika 8e
Papić Žarana, Tekstovi 1977-2002 8€
Paradoks fikcije, ogledi iz savremene analitičke estetike 15e
Paris Helen And Hill Leslie, Guerilla Performance and Multimedia 12€
Parsons Talkot, Moderna društva 10e
Parsons Talkot, Društva 12e
Pavićević Borka, Na ex 5€
Pavlović Vukašin (priredio), Obnova utopijskih energija 8€
Paul T.V., Pakistan- Warrior state 12e
Pejović Danilo, Francuska prosvjetiteljska filozofija 6€
Perkins John, Confession of an Economic Hit Man 4€
Perlman Fredi, Protiv Levijatana, protiv Njegove priče! 8€
Perls Fric, Geštaltistički pristup psihoterapiji 6€
Petronijević Branislav, O vrednosti života 6€
Petrović Mihailo, Čovek, Filozof, Matematičar 4€
Petronijević Branislav, Istorija novije filozofije 30e
Pilger John, Herois 16€
Pilger John, The New Rulers of the World 8€
Pijaže Žan, Strukturalizam 6e
Pirati na mreži: Kultura elektronskog kriminala 6€
Plutarh, Slavni likovi antike (I, II) 16€
Ponchaud Francois, Combodia: Year Zero 8€
Ponti Moris, Humanizam i teror 8e
Poper Karl - Beda istoricizma 5e
Popov Nebojša (priredio), Srpska strana rata 12€
Popović Nebojša i Nikolić Kosta, Vojislav Koštunica: Jedna karijera 8€
Popović Srđa, Put u varvarstvo 6€
Pražić Aleksandar, Reč o slobodi 4€
Pražić Aleksandar, Smisao slobode 4€
Preferred Placement, Knowledge Politics on the Web 8€
Prelom (časopis), broj 2/3 6€
Prelom (časopis), broj 8/9 6€
Prelom (časopis), broj1 6€
Prelom (časopis), No. 08 6€
Primakov Yevgeny - Russia and the Arabs 30e
Puškin V.N., Parapsihologija i eksperimentalna psihologija 5€
Quotations from Chairman Mao Tse-Tung 8€
Radenković Đorđe, Zagonetka zvana Kina 4€
Rajh Vilhelm, Čuj, Mali čoveče! 4€
Rajzen Džejms, Ratno Stanje 6€
Rand Ayn, Kapitalizam nepoznati ideal 6€
Ransijer \ak, Mr\nja prema demokratiji 6e
Rasel Bertrand, ABC teorije relativnosti 4€
Rashid Ahmed, Talibani 10e
Raunig Gerald, Umetnost i revolucija 8€
Reclus Elisee, Evolucija, revolucija i anarhistički ideal 10€
Redklif-Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu 8e
Reed John, The war in Eastern Europe 12€
Reich Wilhelm, Analiza karaktera 16€
Reich Wilhelm, Funkcija orgazma 12€
Reich Wilhelm, Prodor seksualnog morala 8€
Reisman George, Politika protiv privrede 6e
Revenskroft Trevor, Koplje sudbine 8€
Rije Rajmon, Životinja,čovek,simbolska funkcija 10e
Richards I.A. - The Philosophy of rhetoric 6e
Rid Džon, Deset dana koji su potresli svet 8€
Rieff David, The Exile 8€
Ringl Erwin, Da odbaciš život? 6€
Romčević Branko, O filo()ofiji 6€
Roszak Theodore - The Making of a counter culture 24e
Rot Piter - Sponzorisanje Kulture 8e
Rothbard Murray, [ta je dr\ava uradila na[em novcu 4e
Rowe Thomas Gary, Jahao sam za KKK 2€
Rozberi Teodor - Biološki rat 6e
Runcini Romalo, Iluzija i strah u građanskom svijetu 10€
Ruso Žan Žak, Sanjarije usamljenog šetača 4€
Russell Bertrand - Why I am not Christian 6e
Ružeron Kamilo - Budući rat 6e
Said Edvard, Orijentalizam 8e
Sakai Saburo, Samuraj 10e
Salinari Karlo i Longo Luiđi, Između reakcije i revolucije 12€
Sapožnjikov Mihail, Postoji li antisvet? 6€
Sas Tomas, Etika psihoanalize 8€
Savić Svenka (urednik), Feministička teologija 8€Scheler Max, Položaj čoveka u kosmosu 12e
Schmidt Alfred, Povijest i struktura: Pitanja marksističke historike 6€
Schwarz Oswald, The Psychology of Sex 5€
Senner Wayne - The origins of writing 32e
Serl Džon, Govorni činovi 6€
Servije Žan, Istorija utopije 10€
Shah Reza Pahlavi - Mission for my country 16e
Shapiro Ian and De Cew Wagner judith, Theory and Practice 24€
Shatz Marshall (edited by), The Essential Works of Anarchism 32€
Shawcross William, The Hogarth Press 12€
Shirer L. William, The Rise and Fall of the Third Reich 10€
Shiva Vandana, Ratovi za vodu 8e
Shiva Vandana, Biopiratstvo 8e
Siami Anri - Poetika 5e
Sičin Zeharija, Dvanaesta planeta 8€
Simonović Duci Ljubodrag, Rise Up Worker! 4€
Simpson John, A Mad World, My Masters 8€
Sioran Emil, Kratak pregled raspadanja 8€
Skot Džoan i Batler Džudit, Feministkinje teoretizuju političko 8€
Sloterdajk Peter - Tetovirani život 10 e
Sloterdijk Peter - Kopernikanska mobilizacija 8e
Sloterdijk Peter, Sfere I - Mehurovi 32€
Sloterdijk Peter, Sfere 2 45e
Sloterdijk Peter, Mislilac na pozornici 8€
Sloterdijk Peter - Gnev i vreme 24e
Snou Edgar, Kina (I, II) 12€
Sokolov E.V., Kultura i ličnost 5€
Sol Džon Ralston, Nesvesna civilizacija 6€
Solanas Valerie, Manifest društva za uništavanje muškaraca 4€
Solženjicin Aleksandae, Rusija u provaliji 8e
Sone I.F., The Trial of Socrates 24€
Sontag Susan - Styles of radical will 10e
Sontag Suzan - Sida 8e
Sontang Suzan - Bolest kao metafora 8e
Spengler Oswald, The Decline of the West 12€
Spinoya Baruh, Politički traktat 8e
Sreiner George - After Babel 16e
Sretenović Dejan (priredio), Novo čitanje ikone 8€
Spinrad Norman, Okvir i retrospektiva 8e
Staljin Josif, Pitanja lenjinizma 24€
Stanojević Zoran, Če Gevara i Latinoamerička revolucija 8€
Steiner George - Antigones 12e
Steiner George - In Bluebeard,s castle 16e
Stepnjak K. Sergej, Podzemna Rusija 8€
Stojaković Krunoslav i Olujić Dragomir (uredili), Praxis: Društvena kritika i humanistički socijalizam 6€
Stojanović Svetozar, Između ideala i stvarnosti 6€
Stojanović Svetozar, Meta-etika 8e
Stojanović Svetozar, Savremena meta-etika 8€
Strauss Leo - O tiraniji 20e
Stros - Eribon - Izbliza I izdaleka 6e
Stros,Levi Klod - Rasa i istorija, rasa i kultura 4e
Stros Levi, Tužni tropi 12e
Stros Levi, Mitologike 1-3 40e
Supek Rudi, Herbert Spenser 12e
Svedenborg Emanuel, Božanska promisao 8€
Svensen Laš Fr. H, Filozofija dosade 5€
Swain Jon, River of Time 8€
Szasz Thomas, Ideologija i ludilo 16€
Ša Zitkala, Priče američkih indijanaca 1€
Šajković Radmila, Descartes i Njegovo delo I 4€
Šajković Radmila, Lajbnic i opšte dobro 6e
Šajković Radmila, Filosofija Baruha de Spinoze 4€
Šanže Žan-Pjer, Neuronski čovek 6€
Šefer Žan Mari - Zašto fikcija 10e
Šel Džonatan, Sudbina zemlje 5€
Šeling Jozef V. Fridrih, Bruno ili o Božanskom i prirodnom principu stvari 8€
Šeling Jozef V. Fridrih, Sistem transcendentalnog idealizma 20€
Šiler Fridrih - O lepom 10e
Šimleša Dražen, Kako potrošiti svijet 5€
Šipmen Hari, Crne jame, kvazari i vasiona 5€
Šnajder Slobodan, Kardinalna greška 8€
Šopenhauer Artur, O životu vrste 4€
Šopenhauer Artur, Pareneze i maksime 4€
Šopenhauer Artur, Oslobodi volje 5e
Šredinger Ervin, Priroda i Grci 6€
Štalder Feliks - Otvorena kultura I priroda mreža 10 e
Što, kako I za koga - Povodom 152 godine kom. Manifesta 10e
Šuvar Mira, Vladimir Velebi: Svjedok historije 24€
Švarčak Joža, Pisma iz ludnice 4€
Tabori Pol, Istorija ljudske gluposti 6€
Tagore R, Nacionalizam 8€
Tainter Joseph A., Kolaps, Kompleksnih društava 16€
Tajna prepiska Churchill - Staljin 10€
Tarlać, Đurić - Pesme iz stomaka naroda 6e
Tasić Vladimir - Njuškači jabuka 6e
Tasić Vladimir - Oproštajni dar 4e
Tauber Gerald E., Einsteinova opća teorija relativnosti 16€
Taussig Michael, Walter Benjamin's Grave 16€
Tejlor Čarls, Bolest modernog doba 8€
Tepić Petar, Povijesni smisao kritike religije u Marxa i Nietzschea 5€
Tešanović Jasmina, O normalnosti: Moralna opera jednog političkog idiota 6€
Tevelajt Klaus, Logical, Radical, Criminal 5€
The populism reader - 16e
Thoreau Henry - Walden 8e
Thoreau David Henry - Odužnosti građana da bude neposlušan 5e
Thoreau David Henry, Walden 12€
Thoreau Henry David, Građanski neposluh 8€
Todorov Cvetan - Uvod u fantastičnu književnost 8e
Todorov Cvetan, Mi i drugi 12€
Todorov Cvetan, Strah od Varvara 6€
Todorova Marija, Imaginarni Balkan 6€
Todorović Aleksandar, Sociologija mode 4€
Tofler Alvin, Treći talas (I,II) 24€
Tom McDonough (edited by), Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents 40€
Tomaz Mastnak, Crusading Peace 24€
Tomić Zorica, Muški svet 6e
Toni R. H., Religija i uspon kapitalizma 8€
Torbado Jesus i Leguineche Manuel, Ljudi-miševi 10€
Toufic Jalal, Forthcoming 16€
Tournier Paul, Učimo starjeti 4€
Toynbee Arnold, A study of History (I, II) 40€
Toynbee Arnold, East to West 16€
Triling Lajonel, Iskrenost i autentičnost 6€
Trilling Lionel - Sincerity and authenticity 6e
Trobridž Džordž, Život Emanuela Svedenborga 6€
Trocki Lav, Iz revolucije 12€
Trocki Lav, Izdana revolucija (I, II) 12€
Trotsky Leon, My Life 6€
Turza Karel, Modernost na biciklu 6€
Ugrešić Dubravka - Kultura laži 8e
Ugričić Sreten, Infinitiv 8€
Ulam Adam, Nedovršena revolucija 6€
Ullendorff Edward - The Ethiopians 8e
Vajl Erik, Politička filozofija 8€
Vajnberg Stiven, Prva tri minuta 4€
Vajnrih Harald, Leta. Umetnost i kritika zaborava 8€
Vajt Kenet, Nomadski duh 4€
Vaneigem Raoul, A Cavalier History of Surrealism 12€
Vaneigem Raoul, A Declaration of the Rights of Human Beings 12€
Vaneigem Raoul, The Movement of the Free Spirit 20€
Vaneigem Raoul, The Revolution of Everyday Life 20€
Veber Maks, Duhovni rad kao poziv 6€
Velika enciklopedija aforizama 25e
Velikonja Mitja - Titostalgija 6e
Vels H.Dž., Čovečanstvo rad, blagostanje i sreća roda ljudskoga (I) 24€
Vidanović Đorđe, Problemi jezika i uma 6€
Vidici - anarhizam i marksizam 6e
Vilenica Ana, Na ruševinama kreativnog grada 8€
Vilnev Rolan, Istorija kanibalizma 5e
Virilio Paul - Speed and politics 10e
Virlio Pol, Kritični proctor 5e
Virno Paolo - Gramatika mnoštva 8e
Vitgenštajn Ludvig, Opaske o bojama 6€
Vitgenštajn Ludvig, Tractatus logico-philosophicus 20e
Vitgenštajn Ludvig, Listići 12e
Vizualni kolegij: Zbornik/Reader 8€
Von Miyes Ludvig, Od plana do haosa 4e
Vranić Šime, Uvod u Ničea 10e
Vranicki Predrag, Historija Marksizma (I, II) 48€
Vrhunec Marko, Tito, Titoizam 6€
Waite Robert, The Psychopathic God: Adolph Hitler 8€
Waldenfels Bernhard, U mrežama životnog svijeta 8€
Waller Leslie, Mafija ne miruje 6e
Wallraff Günter, Na samom dnu 4€
Wann,Melnick,Russell,Pease - Sport Fans 20e
Weininger Otto, Pol i karakter 5€
Weber Max ,Protestantska etika i duh kapitalizma 15e
Weiss-Hasan, Isis 10e
Williams Stephen, The Shadow of the Antichrist 24€
Wimsatt W.K.- The verbal icon 10e
Winters Yvor - In defense of reason 16e
Wright Richard T., Biology Through the Eyes of Faith 8€
Wright Mills, Bijeli ovratnik 10e
Zaharijević Adriana, Neko je rekao feminizam 10€
Zaharijević Adriana, Postajanje ženom 8€
Zeland Vadim, Transsurfing 2 - Praktična primena 6€
Zeland Vadim, Transsurfing 3 - Napred u prošlost 6€
Zeland Vadim, Transsurfing 4 - Upravljanje stvarnošću 6€
Životić Miladin, Contre bellum 8€
Žižek Slavoj - O vjerovanju 12e
Žižek Slavoj - Znak,označitelj, pismo 12e
Žižek Slavoj, Kako čitati Lakana 8€
Žižek Slavoj, Manje ljubavi - više mržnje! 6€
Žižek Slavoj, Tihi sugovornici Lacana 10€
Žižek,Hamza - From Myth To Symptom 8e
Žižek-Horvat, Što Europa želi 12e
Žižek Slavoj, First as tragedz, then as a farce 12e
Županov Josip, Sociologija I samoupravljanje 6e