Dokumenta imaginarnog

Izdavač - Utopia

„Dečak koji sneva i ne zna šta radi" - ona
slika kojom se Jaspers poslužio da bi
opisao Hajdegera mogla bi sada biti trans-
ponovana na ceo nemački narod - u tom
slučaju, sve bejaše samo košmar, nezdrava
tlapnja i regresija u neko somnambulno
stanje. U krajnjem, gotovo da niko nije
odgovoran zbog onoga što se desilo - ili
tek vrlo mali broj njih.