Glas Ašika

jesevi***
Din seçim,
Türklük kaderdir.
***
Vera je izbor,
a biti Turčin sudbina.