Lotreamon - sabrana dela

Lotreamon - sabrana dela

Osnovni motiv dela, napuštenost bespomoćnog deteta u nemilosrdnom svetu - tipični motiv romantičnih roman- feljtona, probija se sa takvom insistentnošću da je očigledno da tu Dikas priča svoju priču. Bez epruveta i alambika velike književne tradicije, pravo iz utrobe, rečena je tu strava modernog čoveka, katkad kao haotičan, skoro automatski izliv podsvesti, katkad kao čista poezija. I svi tumači Lotreamona osetili su da je ta literatura na granici između poezije i dokumenta o ličnosti pesnika, pa ju je većina tu i tražila.