Rubaije

RubaijeKažu: biće raja, biće rajskih seka,
biće tamo vina, biće meda, mleka . . .
Zato nemoj biti bez vina i drage,
kad na koncu konca, to te isto čeka!