Satana me želi

Satana me želiProšlo je trideset godina otkako sam poslednji put video ove sveske. Bilo je olakšanje prestati sa pisanjem dnevnika.

Kada sam to uradio, ruka kojom pišem je prestala da bude opsednuta onim previše elokventnim demonom pisanja, sklonom visokom stilu, Pjuveketom (ili "rukom blistavosti", kako sam čuo da Učitelj naziva ovu vrstu fenomena). Sada kada sam ponovo pročitao ove stare sveske, osećam se pomalo setno -
iako je nekoliko poslednjih dana opisanih na tim stranicama bilo užasno.