Turisti i teroristi

Turisti i teroristi

Bolesna usamljenost nije mnogo bolja od projektovanog konsenzusa novog svetskog poretka – u stvari, ova dva predstavljaju različite strane novčića, poput beskućništva i kirije: lažni individualizam protiv lažnog kolektivizma. Nastavićemo da propagiramo individualni suverenitet pred licem ove lažne dihotomije, ali ćemo u isto vreme objaviti da naše prvo i najvažnije istraživanje u ovoj deceniji mora da se bavi prirodom udruživanja.